QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 11 BÀI THI SÁT HẠCH LÁI XE TRONG HÌNH

Các bài thi sát hạch trong hình gồm:

Bài 1: Xuất phát

Bài 2: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

Bài 3: Dừng và khởi hành xe ngang dốc

Bài 4: Qua vệt bánh xe, đường hẹp vuông góc

Bài 5: Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

Bài 6: Qua đường vòng quanh co

Bài 7: Ghép xe vào nơi đỗ

Bài 8: Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua

Bài 9: Thay đổi số trên đường bằng

Bài 10: Ghép xe ngang vào nơi đỗ

Bài 11: Kết thúc

 

Bài 1: Xuất phát

1. Các bước thực hiện
Thắt dây an toàn.
Xe nổ máy ở vị trí trước vạch xuất phát.
Khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng, tiếng loa trên xe báo lệnh xuất phát), bật đèn xi nhan trái, lái xe xuất phát.
Tắt xi nhan trái ở khoảng cách 5 mét sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt).
Lái xe đến bài thi sát hạch tiếp theo.

2. Yêu cầu đạt được
Thắt dây an toàn trước khi xuất phát.
Khởi hành xe nhẹ nhàng, không bị rung giật, trong khoảng thời gian 20 giây.
Bật đèn xi nhan trái trước khi xuất phát.
Tắt xi nhan trái ở khoảng cách 5 mét sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt).
Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.
Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ.
Tốc độ xe chạy không quá: 24km/h đối với hạng B, D. 20km/h đối với hạng C, E.

3. Những lỗi bị trừ điểm
Không thắt dây an toàn, bị trừ 5 điểm.
Không bật đèn xi nhan trái khi xuất phát, bị trừ 5 điểm.
Không tắt đèn xi nhan trái ở khoảng cách 5 mét sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe bị tắt), bị trừ 5 điểm.
Không bật và tắt đèn xi nhan trái kịp thời bị trừ 5 điểm
Quá 20 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) không đi qua vạch xuất phát, bị trừ 5 điểm.
Quá 30 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) không đi qua vạch xuất phát, bị truất quyền sát hạch.
Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.
Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.
Lái xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

Bài 2: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

1. Các bước thực hiện
Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước cửa xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm.
Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

2. Yêu cầu đạt được
Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm.
Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.
Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ.
Tốc độ xe chạy không quá :
+ 24km/h đối với hạng B, D.
+ 20km/h đối với hạng C, E.

3. Các lỗi bị trừ điểm
Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm.
Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A> 500mm), bị trừ 5 điểm.
Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 5 diểm.
Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.
Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.
Lái xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

Bài 3: Dừng và khởi hành xe ngang dốc

1. Các bước thực hiện
Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cảng phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm.
Khởi hành lên dốc nhẹ nhàng, không bị tụt dốc, đảm bảo thời gian quy định.
Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

2. Yêu cầu đạt được
Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm.
Khởi hành xe êm dịu, không bị tụt dốc quá 500mm.
Xe qua vị trí dừng trong khoảng thời gian 30 giây.
Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.
Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ.
Tốc độ xe chạy không quá :
+ 24 km/h đối với hạng B, D.
+ 20 km/h đối với hạng C, E.

3. Các lỗi bị trừ điểm
Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị truất quyền sát hạch.
Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A > 500mm), bị trừ 5 điểm.
Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị truất quyền sách hạch.
Quá thời gian 30 giây kể từ khi dừng xe không khởi hành xe qua vạch dừng, bị truất quyền sát hạch.
Xe bị tuột dốc quá 50 cm kể từ khi dừng xe, bị truất quyền sát hạch.
Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.
Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

Bài 4: Qua vệt bánh xe, đường hẹp vuông góc

1. Các bước thực hiện
Lái xe để bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe.
Lái xe qua đường vòng vuông góc trong vùng giới hạn của hình sát hạch trong thời gian 2 phút.
Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo.

2. Yêu cầu đạt được
Đi đúng hình quy định của hạng xe sát hạch.
Bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe.
Bánh xe không đè vào vạch giới hạn hình sát hạch.
Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 2 phút.
Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.
Tốc độ xe chạy không quá:
+ 24km/h đối với hạng B, D.
+ 20 km/h đối với hạng C, E.

3. Các lỗi bị trừ điểm
Đi không đúng hình của hạng xe sát hạch, bị truất quyền sát hạch.
Bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ không qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe, bị truất quyền sát hạch.
Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 5 giây, bị trừ 5 điểm.
Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 2 phút, bị trừ 5 điểm.
Lái xe lên vỉa hè, bị truất quyền sát hạch.
Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.
Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Để tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Điểm thi dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

Bài 5: Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

1. Các bước thực hiện
Chấp hành theo tín hiệu đèn điều khiển giao thông.
+ Đèn tín hiệu màu đỏ phải dừng lại.
+ Đèn tín hiệu màu xanh hoặc vàng được phép đi.
Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm.
Bật đèn xi nhan trái  khi qua ngã tư rẽ trái.
Bật đèn xi nhan phải khi qua ngã tư rẽ phải.
Lái xe qua ngã tư trong thời gian quy định.
Lái xe qua ngã tư không vi phạm vạch kẻ đường.
Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

2. Yêu cầu đạt được
Chấp hành theo tín hiệu đèn điều khiển giao thông.
Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm.
Bật đèn xi nhan trái khi rẽ trái.
Bật đèn xi nhan phải khi rẽ phải.
Xe qua ngã tư trong thời gian 20 giây.
Lái xe qua ngã tư không vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.
Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.
Tốc độ xe chạy không quá :
+ 24 km/h đối với hạng B, D.
+ 20 km/h đối với hạng C, E.

3. Các lỗi bị trừ điểm
Vi phạm tín hiệu đèn điều khiển giao thông (đi qua ngã tư khi tín hiệu đèn màu đỏ), bị trừ 10 điểm.
Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm.
Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A>500mm), bị trừ 5 điểm.
Không bật đèn xi nhan khi rẽ trái hoặc rẽ phải, bị trừ 5 điểm.
Quá 20 giây từ khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng không lái xe được qua vạch kết thúc ngã tư, bị trừ 5 điểm.
Quá 30 giây từ khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng không lái xe được qua vạch kết thúc ngã tư, bị truất quyền sát hạch.
Lái xe vi phạm vạch kẻ đường để thiết bị báo không thực hiện đúng trình tự bài thi, bị truất quyền sát hạch.
Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.
Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.
Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

Bài 6: Qua đường vòng quanh co 

1. Các bước thực hiện
Lái xe qua đường vòng quanh co trong vùng giới hạn của hình sát hạch trong thời gian 2 phút.
Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo.

2. Yêu cầu đạt được
Đi đúng hình quy định của hạng xe sát hạch.
Bánh xe không đè vào vạch giới hạn hình sát hạch.
Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 2 phút.
Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.
Tốc độ xe chạy không quá:
+ 24 km/h đối với hạng B, D.
+ 20 km/h đối với hạng C, E.

3. Các lỗi bị trừ điểm
Đi không đúng hình của hạng xe sát hạch, bị truất quyền sát hạch.
Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ 5 giây bị trừ 5 điểm.
Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 2 phút, bị trừ 5 điểm.
Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.
Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.
Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

Bài 7: Ghép xe vào nơi đỗ


1. Các bước thực hiện
Lái xe tiến vào khoảng cách khống chế để lùi vào nơi ghép xe dọc (đối với hạng B, C) hoặc khu vực để ghép xe ngang (đối với xe hạng D, E).
Lùi để ghép xe vào nơi đổ
Dừng xe ở vị trí đổ quy định.
Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo.

2. Yêu cầu đạt được
Đi đúng hình quy định của hạng xe sát hạch.
Bánh xe không đè vào vạch giới hạn hình sát hạch.
Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 2 phút.
Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.
Tốc độ xe chạy không quá:
+ 24 km/h đối với hạng B, D.
+ 20 km/h đối với hạng C, E.

3. Các lỗi bị trừ điểm
Đi không đúng hình của hạng xe thi, bị truất quyền sát hạch.
Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 5 giây bị trừ 5 điểm.
Ghép xe không đúng vị trí quy định (toàn bộ thân xe nằm trong khu vực ghép xe nhưng không có tín hiệu báo kết thúc), bị trừ 5 điểm.
Chưa ghép được xe vào nơi đỗ (khi kết thúc bài sát hạch, còn một phần thân xe nằm ngoài khu vực ghép xe), bị truất quyền sát hạch.
Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 2 phút, bị trừ 5 điểm.
Lái xe lên vỉa hè, bị truất quyền sát hạch.
Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.
Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

Bài 8: Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua


1. Các bước thực hiện
Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A không quá 500mm).
Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

2. Yêu cầu đạt được
Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm.
Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.
Tốc độ xe chạy không quá:
+ 24 km/h đối với hạng B, D.
+ 20 km/h đối với hạng C, E.

3. Các lỗi bị trừ điểm
Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm.
Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A > 500mm), bị trừ 5 điểm.
Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm.
Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.
Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.
Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

Bài 9: Thay đổi số trên đường bằng
 

1. Các bước thực hiện
Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài sát hạch, phải thay đổi số và tốc độ như sau:
+ Đối với xe hạng B: từ số 1 lên số 2 và trên 24km/h.
+ Đối với xe hạng D: từ số 2 lên số 3 và trên 24km/h.
+ Đối với xe hạng C, E từ số 2 lên số 3 và trên 20km/h
Trên quãng đường 25m còn lại của bài sát hạch phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.
Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

2. Yêu cầu đạt được
Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài sát hạch, phải thay đổi số và tốc độ như nhau:
+ Đối với xe hạng B: từ số 1 lên số 2 và trên 24km/h.
+ Đối với xe hạng D: từ số 2 lên số 3 và trên 24km/h.
+ Đối với xe hạng C, E: từ số 2 lên số 3 và trên 20km/h
Trên quãng đường 25m còn lại của bài sát hạch phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.
Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 2 phút.
Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.

3. Các lỗi bị trừ điểm
+ Không thay đổi số theo quy định, bị trừ 5 điểm.
+ Không thay đổi tốc độ theo quy định, bị trừ 5 điểm.
+ Không thay đổi đúng số và đúng tốc độ quy định, bị trừ 5 điểm.
+ Thời gian thực hiện bài sát hạch cứ quá 2 phút, bị trừ 5 điểm.
+ Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.
+ Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.
+ Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
+ Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
+ Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
+ Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

Bài 10: Ghép xe ngang vào nơi đỗ
 

1. Các bước thực hiện
Lái xe tiến vào khoảng cách khống chế để lùi vào nơi ghép xe  ngang (đối với xe hạng B1, B2);
Lùi để ghép xe vào nơi đỗ;
Dừng xe ở vị trí đỗ quy định;
Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo.

2. Yêu cầu đạt được
Đi đúng hình quy định của hạng xe sát hạch;
Bánh xe không đè vào vạch giới hạn hình sát hạch;
Giữ động cơ hoạt động liên tục;
Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 02 phút.
Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;
Tốc độ xe chạy không quá:
+ 24 km/h đối với hạng B, D
+ 20 km/h đối với hạng C, E

3. Các lỗi bị trừ điểm
Đi không đúng hình của hạng xe thi, bị truất quyền sát hạch;
Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 5 điểm;
Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 05 giây bị trừ 05 điểm;
Ghép xe không đúng vị trí quy định (toàn bộ thân xe nằm trong khu vực ghép xe nhưng không có tín hiệu báo kết thúc), bị trừ 05 điểm;
Chưa ghép được xe vào nơi đỗ (khi kết thúc bài sát hạch, còn một phần thân xe nằm ngoài khu vực ghép xe), bị truất quyền sát hạch;
Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm.
Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;
Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
Xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.
Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;
Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

Bài 11: Kết thúc
 

1. Các bước thực hiện
Bật đèn xi nhan phải khi xe qua vạch kết thúc.
Lái xe qua vạch kết thúc và dừng xe.

2. Yêu cầu đạt được
Bật đèn xi nhan phải khi xe qua vạch kết thúc.
Lái xe qua vạch kết thúc.
Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.
Giữ động cơ hoạt động liên tục.
Tốc độ xe chạy không quá:
+ 24 km/h đối với hạng B, D.
+ 20 km/h đối với hạng C, E.

3. Các lỗi bị trừ điểm
Không qua vạch kết thúc, bị truất quyền sát hạch.
Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch.
Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch.
Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.
Khi xe qua vạch kết thúc:
+ Không bật đèn xi nhan phải, bị trừ 05 điểm.
+ Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm.
+ Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm.
+ Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.
+ Tổng thời gian thực hiện các bài sát hạch quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.


XEM THÊM: BÀI THI SÁT HẠCH TRÊN ĐƯỜNG

QUAY LẠI MỤC: THỰC HÀNH LÁI XE