QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÀI THI SÁT HẠCH LÁI XE TRÊN ĐƯỜNG

Nội dung bài viết gồm:
Yêu cầu đối với sát hạch viên và người dự sát hạch
Bài sát hạch lái xe trên đường số 1: Xuất phát
Bài sát hạch lái xe trên đường số 2: Tăng số, tăng tốc độ
Bài sát hạch lái xe trên đường số 3: Giảm số, giảm tốc độ
Bài sát hạch lái xe trên đường số 4: Kết thúc

Yêu cầu đối với sát hạch viên và người dự sát hạch

1. Đối với sát hạch viên
Tiếp nhận hồ sơ thí sinh dự sát hạch; kiểm tra, tiếp nhận thiết bị chấm điểm trên ô tô sát hạch, kiểm tra việc kết nối giữa thiết bị với máy tính điều hành và quản lý sát hạch lái xe trên đường, kiểm tra việc lưu trữ hình ảnh và âm thanh của camera lắp trên ô tô sát hạch;
Gọi thí sinh, sắp xếp ô tô sát hạch cho thí sinh, kiểm tra nhận dạng; đối chiếu giấy chứng minh nhân dân giấy phép lái xe với tên thí sinh; ký tên vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch của thí sinh; nhập khóa sát hạch, số báo danh dự sát hạch của thí sinh;
Ngồi cạnh thí sinh để thực hiện các công việc:
+ Quan sát tình trạng giao thông trên đường để phát lệnh sát hạch, ra các hiệu lệnh để thí sinh thực hiện (thông qua các phím bấm trên thanh điều khiển hoặc trên màn hình hiển thị);
+ Bảo hiểm tay lái cho thí sinh trong quá trình thực hiện bài sát hạch;
+ Theo dõi tình trạng kỹ thuật của ôtô sát hạch để kịp thời phát hiện các trường hợp không bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật;
+ Theo dõi quá trình thực hiện bài sát hạch của thí sinh, thông qua các phím bấm trên thanh điều khiển hoặc trên màn hình hiển thị để ghi các lỗi vi phạm của thí sinh khi:
 - Xe bị rung giật mạnh;
 - Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ;
 - Không thực hiện theo hiệu lệnh của sát hạch viên;
 - Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn;
 - Khi tăng hoặc giảm số, xe bị choạng lái quá làn đường quy định.

2. Đối với người dự sát hạch
Tiếp nhận ô tô sát hạch được giao;
Thực hiện bài sát hạch lái xe trên đường giao thông công cộng, dài tối thiểu 02km, có đủ tình huống theo quy định (đoạn đường do Sở Giao thông vận tải lựa chọn sau khi thống nhất với cơ quan quản lý giao thông có thẩm quyền và đăng ký với Tổng cục Đường bộ Việt Nam).

Bài sát hạch lái xe trên đường số 1: Xuất phát

1. Các bước thực hiện
Thí sinh thắt dây an toàn, dừng xe trước vạch xuất phát, chờ hiệu lệnh;
Khi có lệnh xuất phát (tiếng loa trên xe báo lệnh xuất phát), bật đèn xi nhan trái, lái xe qua vạch xuất phát;
Nhả phanh tay trước khi khởi hành;
Điều khiển tăng số từ số 1 lên số 3 và lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

2. Yêu cầu đạt được
Thắt dây an toàn trước khi xuất phát;
Bật đèn xi nhan trái trước khi xuất phát;
Nhả phanh tay trước khi khởi hành, xe không bị rung giật mạnh và lùi về phía sau quá  500mm;
Trong khoảng 15 m phải tăng từ số 1 lên số 3;
Giữ động cơ hoạt động liên tục;
Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;
Sử dụng tay số phù hợp với tốc độ;
Chấp hành quy tắc giao thông đường bộ;
Thực hiện các yêu cầu theo thông báo của loa trên ô tô sát hạch và hiệu lệnh của sát hạch viên;
Lái xe an toàn và không bị choạng lái quá làn đường quy định;

3. Các lỗi bị trừ điểm
Không thắt dây an toàn, bị trừ 05 điểm;
Không bật đèn xi nhan trái khi xuất phát, bị trừ 05 điểm;
Không nhả hết phanh tay khi khởi hành, bị trừ 05 điểm;
Trong khoảng 15 m không tăng từ số 1 lên số 3, bị trừ 05 điểm;
Quá 30 giây kể từ khi có lệnh xuất phát, chưa khởi hành xe qua vị trí xuất phát, bị truất quyền sát hạch;
Xe bị rung giật mạnh, bị trừ 05 điểm;
Lái xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
Sử dụng từ tay số 3 trở lên khi tốc độ xe chạy dưới 20 km/h, cứ 03 giây trừ 02 điểm;
Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, bị trừ 10 điểm;
Không thực hiện theo hiệu lệnh của sát hạch viên, bị truất quyền sát hạch;
Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
Khi tăng hoặc giảm số, xe bị choạng lái quá làn đường quy định, bị truất quyền sát hạch;

Bài sát hạch lái xe trên đường số 2: Tăng số, tăng tốc độ

1. Các bước thực hiện
Thí sinh thực hiện các thao tác để tăng số, tăng tốc độ;
Điều khiển xe đến bài sát hạch tiếp theo.

2. Yêu cầu đạt được
Trong khoảng 100 m phải tăng lên 01 tay số;
Giữ động cơ hoạt động liên tục;
Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;
Sử dụng tay số phù hợp với tốc độ;
Chấp hành quy tắc giao thông đường bộ;
Thực hiện các yêu cầu theo thông báo của loa trên ô tô sát hạch và hiệu lệnh của sát hạch viên;
Lái xe an toàn và không bị choạng lái quá làn đường quy định.

3. Các lỗi bị trừ điểm
Trong khoảng 100 m không tăng được số, bị trừ 05 điểm;
Xe bị rung giật mạnh, bị trừ 05 điểm.
Lái xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
Sử dụng từ tay số 3 trở lên khi tốc độ xe chạy dưới 20 km/h, cứ 03 giây trừ 02 điểm;
Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, bị trừ 10 điểm;
Không thực hiện theo hiệu lệnh của sát hạch viên, bị truất quyền sát hạch;
Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
Khi tăng hoặc giảm số, xe bị choạng lái quá làn đường quy định, bị truất quyền sát hạch;

Bài sát hạch lái xe trên đường số 3: Giảm số, giảm tốc độ

1. Các bước thực hiện

Thí sinh thực hiện các thao tác để giảm số, giảm tốc độ;
Điều khiển xe đến bài sát hạch tiếp theo.

2. Yêu cầu đạt được
Trong khoảng 100 m phải giảm xuống 01 tay số;
Giữ động cơ hoạt động liên tục;
Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;
Sử dụng tay số phù hợp với tốc độ;
Chấp hành quy tắc giao thông đường bộ;
Thực hiện các yêu cầu theo thông báo của loa trên ô tô sát hạch và hiệu lệnh của sát hạch viên;
Lái xe an toàn và không bị choạng lái quá làn đường quy định.

3. Các lỗi bị trừ điểm
Trong khoảng 100 m không giảm được số, bị trừ 05 điểm;
Xe bị rung giật mạnh, bị trừ 05 điểm;
Lái xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
Sử dụng từ tay số 3 trở lên khi tốc độ xe chạy dưới 20 km/h, cứ 03 giây trừ 02 điểm;
Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, bị trừ 10 điểm;
Không thực hiện theo hiệu lệnh của sát hạch viên, bị truất quyền sát hạch;
Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
Khi tăng hoặc giảm số, xe bị choạng lái quá làn đường quy định, bị truất quyền sát hạch.

Bài sát hạch lái xe trên đường số 4: Kết thúc

1. Các bước thực hiện
Khi có lệnh kết thúc (tiếng loa trên xe báo lệnh kết thúc), bật đèn xi nhan phải, lái xe sát lề đường bên phải;
Dừng xe;
Giảm hết số khi dừng xe
Kéo phanh tay khi xe dừng hẳn.

2. Yêu cầu đạt được
Bật đèn xi nhan phải trong khoảng 05 m từ khi có lệnh kết thúc;
Dừng xe sát lề đường bên phải;
Về số “không” khi xe dừng hẳn;
Kéo phanh tay khi xe dừng hẳn;
Giữ động cơ hoạt động liên tục;
Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;
Sử dụng tay số phù hợp với tốc độ;
Chấp hành quy tắc giao thông đường bộ;
Thực hiện các yêu cầu theo thông báo của loa trên ô tô sát hạch và hiệu lệnh của sát hạch viên;
Lái xe an toàn và không bị choạng lái quá làn đường quy định.

3. Các lỗi bị trừ điểm
Không bật đèn xi nhan phải, bị trừ 05 điểm;
Không về được số “không” khi xe dừng hẳn, bị trừ 05 điểm;
Không kéo phanh tay khi xe dừng hẳn, bị trừ 05 điểm;
Xe bị rung giật mạnh, bị trừ 05 điểm;
Lái xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
Sử dụng từ tay số 3 trở lên khi tốc độ xe chạy dưới 20 km/h, cứ 03 giây trừ 02 điểm;
Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, bị trừ 10 điểm;
Không thực hiện theo hiệu lệnh của sát hạch viên, bị truất quyền sát hạch;
Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
Khi tăng hoặc giảm số, xe bị choạng lái quá làn đường quy định, bị truất quyền sát hạch.


XEM THÊM: CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH

QUAY LẠI MỤC: THỰC HÀNH LÁI XE