HỆ THỐNG BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

1. Biển báo cấm

Dạng hình tròn viền đỏ, biển báo cấm để biểu thị các điều cấm
Bien bao cam


2. Biển báo nguy hiểm

Dạng hình tam giác điều, viền đỏ, nền vàng. Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các nguy hiểm phía trước, khi gặp các biển này người tham gia gia thông giảm tốc độ, quan sát.

Bien bao nguy hiem


3. Biển báo hiệu lệnh

Dạng hình tròn xanh, biển báo hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải tuân theo.
Bien bao hieu lenh


4. Biển báo chỉ dẫn

Dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh. Biển báo chỉ dẫn để cung cấp thông tin cho người tham gia giao thông
Bien bao chi dan


5. Biển báo phụ

Dạng biển hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền trắng. Biển báo phụ thường nằm dưới biển chính để bổ sung, thuyết minh cho các loại biển chính
Bien bao phu


XEM THÊM: MẸO HỌC LÝ THUYẾT LÁI XE

QUAY LẠI: DẠY HỌC LÝ THUYẾT